TOUR TEAM BUILDING & EVENT

TEAM BUILDING HÈ VUI NHỘN

TEAM BUILDING HÈ VUI NHỘN

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Giá: 1,350,000đ

Chi tiết

TEAM BUILDING GẮN KẾT ĐỒNG ĐỘI HÀ NỘI - FLC GRAND HOTEL SẦM SƠN 2 NGÀY 1 ĐÊM

TEAM BUILDING GẮN KẾT ĐỒNG ĐỘI HÀ NỘI - FLC GRAND HOTEL SẦM SƠN 2 NGÀY 1 ĐÊM

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Giá: 3,150,000đ

Chi tiết

TOUR SỰ KIỆN GALA DINNER - SUM UP CÙNG DU LỊCH NGỌC VIỆT TRAVEL

TOUR SỰ KIỆN GALA DINNER - SUM UP CÙNG DU LỊCH NGỌC VIỆT TRAVEL

Thời gian: 01 ngày
Giá: 5,000,000đ

Chi tiết

TEAM BUILDING GẮN KẾT ĐỒNG ĐỘI HÀ NỘI - HẠ LONG 2 NGÀY 1 ĐÊM

TEAM BUILDING GẮN KẾT ĐỒNG ĐỘI HÀ NỘI - HẠ LONG 2 NGÀY 1 ĐÊM

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Giá: 2,500,000đ

Chi tiết