Khuyến mại mùa thu vàng 2018 cùng Vietnam Airlines

Thời gian: 07 ngày
- Giá: 299,000đ

 

Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trong giai đoạn từ 15/08/2018 tới 22/08/2018. Đặc biệt, Vietnam Airlines miễn phí xuất vé khi mua vé trên website http://dulichngocviet.com.vn

  GIÁ MỘT CHIỀU TỪ HÀ NỘI

Từ Đến Giá một chiều 
(không gồm thuế, phí)
Giá một chiều 
(gồm thuế, phí)
Thời gian bay Loại giá vé Đặt vé
Hà Nội Chu Lai 299.000VND 529.000VND 15/08/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm  
Hà Nội Tuy Hòa 399.000VND 709.000VND 15/08/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm  
Hà Nội Quy Nhơn 499.000VND 819.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Hà Nội Đà Nẵng 399.000VND 639.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Hà Nội Pleiku 499.000VND 819.000VND 15/08/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm  
Hà Nội Huế 399.000VND 639.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Hà Nội Vinh 599.000VND 859.000VND 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Hà Nội Buôn Ma Thuột 599.000VND 929.000VND 15/08/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm  
Hà Nội Đà Lạt 699.000VND 1.039.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 1.149.000VND 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Hà Nội Nha Trang 699.000VND 1.039.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Hà Nội Phú Quốc 799.000VND 1.149.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Hà Nội Cần Thơ 799.000VND 1.149.000VND 15/08/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm  
 

  GIÁ MỘT CHIỀU TỪ TP. HỒ CHÍ MINH

Từ Đến Giá một chiều 
(không gồm thuế, phí)
Giá một chiều 
(gồm thuế, phí)
Thời gian bay Loại giá vé Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Nha Trang 299.000VND 529.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Tp. Hồ Chí Minh Đà Nẵng 399.000VND 639.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Tp. Hồ Chí Minh Đà Lạt 299.000VND 529.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Tp. Hồ Chí Minh Pleiku 299.000VND 529.000VND 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Tp. Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 299.000VND 529.000VND 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Tp. Hồ Chí Minh Phú Quốc 299.000VND 529.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Tp. Hồ Chí Minh Đồng Hới 499.000VND 819.000VND 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Tp. Hồ Chí Minh Quy Nhơn 299.000VND 529.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Tp. Hồ Chí Minh Huế 399.000VND 639.000VND 15/08/18-29/08/18
02/09/18-27/12/18
01/01/19-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Tp. Hồ Chí Minh Hải Phòng 799.000VND 1.149.000VND 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Tp. Hồ Chí Minh Vinh 799.000VND 1.149.000VND 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Tp. Hồ Chí Minh Thanh Hóa 799.000VND 1.149.000VND 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Tp. Hồ Chí Minh Hà Nội 799.000VND 1.149.000VND 15/08/18-18/01/19
16/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
 

 GIÁ MỘT CHIỀU TỪ ĐÀ NẴNG

Từ Đến Giá một chiều 
(không gồm thuế, phí)
Giá một chiều 
(gồm thuế, phí)
Thời gian bay Loại giá vé Đặt vé
Đà Nẵng Hải Phòng 299.000VND 529.000VND 15/08/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm  
Đà Nẵng Hà Nội 399.000VND 639.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-04/02/19
19/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Đà Nẵng Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 639.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm Mua
Đà Nẵng Buôn Ma Thuột 499.000VND 749.000VND 15/08/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm  
Đà Nẵng Nha Trang 499.000VND 749.000VND 15/08/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm  
 

  GIÁ MỘT CHIỀU CHO CÁC HÀNH TRÌNH KHÁC

Từ Đến Giá một chiều 
(không gồm thuế, phí)
Giá một chiều 
(gồm thuế, phí)
Thời gian bay Loại giá vé Đặt vé
Hải Phòng Đà Nẵng 299.000VND 529.000VND 15/08/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm  
Đà Lạt Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 529.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Quy Nhơn Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 509.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Tuy Hòa Hà Nội 399.000VND 689.000VND 15/08/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm  
Pleiku Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 509.000VND 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Buôn Mê Thuột Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 529.000VND 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Phú Quốc Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 529.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
19/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Nha Trang Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 529.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Chu Lai Hà Nội 299.000VND 509.000VND 15/08/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm  
Đồng Hới Tp. Hồ Chí Minh 499.000VND 799.000VND 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Huế Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 639.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Quy Nhơn Hà Nội 499.000VND 799.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Pleiku Hà Nội 499.000VND 799.000VND 15/08/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm  
Buôn Ma Thuột Đà Nẵng 499.000VND 749.000VND 15/08/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm  
Nha Trang Đà Nẵng 499.000VND 749.000VND 15/08/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm  
Vinh Hà Nội 599.000VND 859.000VND 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Huế Hà Nội 399.000VND 639.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Buôn Ma Thuột Hà Nội 599.000VND 929.000VND 15/08/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm  
Đà Lạt Hà Nội 699.000VND 1.039.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Hải Phòng Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 1.149.000VND 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Vinh Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 1.149.000VND 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Thanh Hóa Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 1.129.000VND 15/08/18-05/02/19
26/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Nha Trang Hà Nội 699.000VND 1.039.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-18/01/19
19/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Phú Quốc Hà Nội 799.000VND 1.149.000VND 15/08/18-31/08/18
05/09/18-29/12/18
03/01/19-18/01/19
19/02/19-31/03/19
Phổ thông tiết kiệm  
Cần Thơ Hà Nội 799.000VND 1.149.000VND 15/08/18-31/03/19 Phổ thông tiết kiệm